Current as of Mar 20, 2019.

Professor

Associate Professor

Collaborators

Second Year Master's Students

 • Masayuki Fujitani
 • Nobuyuki Koizumi
 • Mayu Omiya
 • Koki Takahashi

First Year Master's Students

 • Yutaka Monma
 • Ryoji Ogata
 • Ryosuke Sato
 • Taku Tei

Seniors

 • Ryosuke Hotani
 • Akira Takano
 • Yusuke Horiuchi

OB/Gs

 • Taichi Hirano
 • Ken Takiguchi
 • Keika China
 • Asako Miyao
 • Kohei Nishimura
 • Misa Okabayashi
 • Kyohei Otsuka
 • Takehiro Shimotori
 • Shohei Takahashi
 • Thomas Windheuser
 • Naoki Kobayashi
 • Shota Kotaki
 • Tadasuke Kuramochi
 • Lukas Prasuhn
 • Daigo Sato
 • Kyohei Suzuki
 • Shoko Ichikawa
 • Riku Togashi
 • Belén Ríos Sanchez
 • Nou Savatthymony
 • Ty Sovisal
 • Keita Matsumoto
 • Asuka Okagawa
 • Akira Chikumoto
 • Masahiro Masuda
 • Michiaki Matsuda
 • Keita Miura
 • Lisa Uechi
 • Sahar Elkazaz (Visiting from Egypt-Japan University of Science and Technology)
 • Yoshiro Kitamura
 • Tomohiro Ishii
 • Shunsuke Iwano
 • Yohei Kanda
 • Minato Morita
 • Yuya Nagahama
 • Kengo Fukuda
 • Nagisa Watanabe
 • Kosuke Fukano
 • Etsuo Kato
 • Hiroshi Harada
 • Moeko Takagi
 • Ryutaro Kitagawa
 • Kazuma Sasaki
 • Toshiya Takaoka
 • Shuhei Yamaguchi
 • Yuta Tsukagoshi