Current as of October 1, 2023.

Professor

Collaborators

Doctoral Students

Second Year Master's Students

 • Ziye Rao

First Year Master's Students

 • Taketo Kato
 • Shunta Shimizu
 • Haoyang Zhang
 • Kazuoki Nagatomo
 • Yuya Masuda
 • Yusuke Yasuki
 • Xiaoya Zhang

Seniors

 • Makihisa Onishi
 • Murata Yuki
 • Yiming Liang
 • Yoshimasa Takahashi
 • Kazuki Okamura

Juniors

 • Takaaki Aoki
 • Harei Shirao
 • Atsushi Yoshida
 • So Minesawa
 • Kohsuke Ide
 • Minsuk Choi

OB/Gs

 • Taichi Hirano
 • Ken Takiguchi
 • Keika China
 • Asako Miyao
 • Kohei Nishimura
 • Misa Okabayashi
 • Kyohei Otsuka
 • Takehiro Shimotori
 • Shohei Takahashi
 • Thomas Windheuser
 • Naoki Kobayashi
 • Shota Kotaki
 • Tadasuke Kuramochi
 • Lukas Prasuhn
 • Daigo Sato
 • Kyohei Suzuki
 • Shoko Ichikawa
 • Riku Togashi
 • Belén Ríos Sanchez
 • Nou Savatthymony
 • Ty Sovisal
 • Yuji Oyamada
 • Keita Matsumoto
 • Asuka Okagawa
 • Akira Chikumoto
 • Masahiro Masuda
 • Michiaki Matsuda
 • Keita Miura
 • Lisa Uechi
 • Sahar Elkazaz (Visiting from Egypt-Japan University of Science and Technology)
 • Yoshiro Kitamura
 • Tomohiro Ishii
 • Shunsuke Iwano
 • Yohei Kanda
 • Minato Morita
 • Yuya Nagahama
 • Kengo Fukuda
 • Nagisa Watanabe
 • Kosuke Fukano
 • Etsuo Kato
 • Hiroshi Harada
 • Moeko Takagi
 • Ryutaro Kitagawa
 • Kazuma Sasaki
 • Toshiya Takaoka
 • Shuhei Yamaguchi
 • Yuta Tsukagoshi
 • Masayuki Fujitani
 • Nobuyuki Koizumi
 • Mayu Omiya
 • Koki Takahashi
 • Yutaka Monma
 • Ryoji Ogata
 • Ryosuke Sato
 • Taku Tei
 • Shota Nakajima
 • Shota Serikawa
 • Atsuhiro Uchida
 • Sandi Thein Tan Win
 • Hiroya Maegawa
 • Ryosuke Hotani
 • Daichi Arakawa
 • Ryogo Ito
 • Haoze Yang
 • Conghe Xia
 • Kevin Doran
 • Hiroyuki Kanechika
 • Yuta Nakanishi
 • Rie Totsuka
 • Yiwen Wang
 • Takashi Kawamoto
 • Yoshiyuki Matsuoka
 • Komiya Takaki
 • Qiang Liu
 • Erich Doclaf
 • Lifan Cao
 • Akira Takano
 • Toshihiro Kamata
 • Kazuki Nakamaru
 • Ryutaro Narita
 • Tomoya Morishita
 • Yan Liu
 • Goureesh Yarlagadda
 • Isamu Saito
 • Shinnosuke Hara
 • Jiawei Liu
 • LE, Viet dung